Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Transfuzní oddělení

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

Čtvrtek

6.30 – 8.30

PŘÍJEM DÁRCŮ KRVE

6.30 – 11.00
ODBĚRY DÁRCŮ KRVE
+ prvodárci 8.00

Výrazný rozvoj nastal začátkem devadesátých let pod vedením prim. MUDr. Dagmar Klímové především v oblasti přístrojové techniky a odběrové technologie. V roce 1997 došlo na základě požadavků Státního ústavu pro kontrolu léčiv k restrukturalizaci oddělení a vytvoření odběrového střediska, vlastní zpracování krví je prováděno ve spolupráci s FN Olomouc.

Počátky transfuzního oddělení spadají do padesátých let, kdy jeho zakladatelem a prvním přednostou byl MUDr. Josef Šabata. Od samého začátku bylo hlavním úkolem zajištění krevních transfuzí a transfuzních přípravků pro potřeby hospitalizovaných pacientů společně s laboratorními vyšetřeními.

Dnes je pod vedením prim. MUDr. Adamové kladen důraz především na rozvoj dárcovské základny.  V případě zájmu o darování krve volejte 584 413 935 nebo osobně HTO - budova A Jesenické nemocnice - přízemí.